Brent Petrol Fiyat

Brent petrol su bazlı olan bir petrol çeşididir. Brent petrol fiyatı birçok kişi tarafından merak edilen bir konudur. Brent petrol fiyat durumu güncel olarak belirlenmiş durumdadır. Brent petrol varil fiyatı 82,70 dolar değerindedir. Brent petrol dünya üzerindeki en kaliteli petrol olarak nitelendirilen bir petrol çeşididir. Bu gibi kriterler göz önüne alındığında Brent petrol fiyatı uygun durumda görünebilir. Brent petrol kolayca da alınabilinen bir petrol türüdür.

Brent Petrol Nedir?

Brent ham petrol karışımı, su kaynaklı bir ham petroldür. Bu nedenle, bir gemiye konulabilir ve herhangi bir yere gönderilebilir. Brent petrol olarak adlandırılan bu su kaynaklı ham petrol hem karada hem de gemilerde küresel nakliye kapasitesine, küresel liman kapasitesine ve küresel depolama kapasitesine erişime sahiptir. Brent petrol sadece Avrupa’da değil, dünyanın dört bir yanında rafinerileri satılır ve işlenir. Tüm bu faktörler nedeniyle Brent petrol küresel petrol piyasasının temellerini ve küresel ekonomiyi yansıtıyor. Brent petrol karayla çevrili olan konumdaki ve depolama alanları kısıtlı olan lojistik şirketlerin bir numaralı tercihleri içindedir.

Brent Petrolün Önemi Nedir?

Brent petrolün önemi tüm piyasada geniş bir yere sahiptir. Energy Intelligence verilerine göre, küresel olarak işlem gören (yani ihraç edilen) fiziksel ham petrolün yaklaşık% 78’i, doğrudan veya dolaylı olarak Brent petrol kriteri baz alınarak fiyatlandırılıyor. Brent petrol kalitesi ve petrol konusundaki ana petrol çeşitlerinden biri olması sayesinde lojistik konusunda ana unsurlardan biridir.

Brent Ham Petrol

Brent Ham Petrol

Brent ham petrol Kuzey Denizi taraflarından çıkarılan bir petrol çeşididr. Brent ham petrol genellikle BFOET olarak adlandırılan Brent Blend, Forties Blend, Oseberg, Ekofisk ve Troll ham petrollerinden oluşur. Brent ham petrol ICE BrentTM Vadeli İşlemleri, Tarihli Cepheler, Farklılık Sözleşmeleri ve diğerleri gibi finansal olarak yerleşmiş türevlerin ticaretini içerir. Aynı zamanda, ICE Brent IndexTM ile birlikte Fiziksel Değişim (EFP) mekanizması, ICE Brent Vadeli İşlem piyasasının fiziksel ham petrol piyasalarıyla bağlantılı kalmasını sağlar. ABD’li üreticiler, Avrupa ya da Asya’ya yapacakları ihracatın hedefini belirlemek için Brent karşılaştırma ölçütünü kullanırlar. West Texas Intermediate (WTI), lojistik ve depolama kısıtlamaları olan karayla çevrili bir ham petroldür; ABD orta kıtasındaki bölgesel temelleri yansıtır. Fiziksel petrol piyasalarında, WTI öncelikle ABD ve Kanada petrol ticareti için kullanılır. Ancak, WTI bir ihracat varili olarak ABD Körfez Kıyısına ulaştığında, brent petrol ve Dubai petrolüne göre fiyatı önemli olur.

Fiziksel Maddeler Üzerinden Ticareti Yapılan Brent Petrol

Fiziksel maddeler üzerinden ticaret yapan kişiler su kaynaklı ve küresel doğası, esnek lojistik ve depolaması ve küresel ham petrol fiyatlandırmasındaki hakimiyeti nedeniyle brent petrolü tercih ederler. 600’den fazla ilgili petrol ürününden oluşan brent petrolü ticari amaçlarda yüksek oranlarda kullanılır. ICE Brent Vadeli İşlemleri için, ticari katılımcıların (üreticiler, rafineriler, tüketiciler ve fiziksel madde ticareti yapanlar) taahhütleri toplam açık faizin ortalama% 40 ya da 45 oranı civarındadır. Buna karşılık, fiziksel madde ticaretçileri diğer büyük ham vadeli işlemlerdeki taahhütlerin sadece % 20 ya da 25’ini temsil eder. Bu dinamik, ICE’nin Brent kıyaslamasının küresel fiziksel petrol piyasasının temellerini daha doğru bir şekilde yansıtmasını sağlar. Daha da önemlisi, bu aynı zamanda Brent petrolü spekülatörlerin, piyasa yapıcıların ve diğer yatırımcı akışlarının neden olabileceği aşırı fiyat dalgalanmalarına daha az maruz bırakır. Brent petrol fiyat konusunda genel petrol piyasasındaki dalgalanmaları engelleyecek ya da çeşitli zamanlarda da dalgalanmalara yol açacak bir konumdadır.

Brent Petrolün Dünya Üzerindeki Etkisi

Brent petrolün etkileri globaldir. Brent petrolün Avrupa ihracat-ithalat pazarındaki yeri Asya ve ABD gibi dünyanın önde gelen petrol ticaretçileri arasındaki küresel ticareti kolaylaştırmaya yardımcı olur. Su aracılığı ile yapılan bir sözleşme olarak bu sözleşmenin erişilebilirliği, diğer konum ve derecelere göre fiyatlandırmanın kolay olduğu anlamına gelir. Bu, ham petrolün bir noktadan diğerine taşınmasının kârlı olup olmadığını belirler ya da başka bir deyişle, “tahkim penceresinin” açık ya da kapalı olup olmadığını belirler. Bu dinamik eğilim, Brent petrolün küresel bir ham petrol olarak rolünü ortaya çıkarır. Petrol fiyatları ve farkları küresel ham petrol akışlarını belirler Brent ham petrolünün uluslararası bir petrol karşılaştırma ölçütü olarak görüldüğü için günümüz şartlarında dünya genelinde etkilidir. Brent petrol sahasının Avrupa ihracat-ithalat pazarındaki konumu, Asya ve ABD’yi birbirine bağlaması, dünyanın başlıca petrol çeşitleri arasındaki küresel ticareti kolaylaştırmaya yardımcı olur. Su ham maddeli petrol olarak erişilebilirliği, diğer lokasyonlara ve kalitelere göre fiyatlandırılmasının kolay olduğu anlamına gelir. Bu da ham petrolü bir yerden başka bir yere taşımanın kârlı olup olmadığını, başka bir deyişle “arbitraj penceresinin” açık ya da kapalı olup olmadığını belirler. Özetle Brent petrol global petrol piyasasının en önemli ölçüt ve araç unsuru haline gelmiş durumdadır.

Brent Petrol Ticareti

Brent Petrol Ticareti

Brent Petrol ticareti dünya genelinde yapılır. ABD’den Avrupa ve Asya’ya ham akışlar Brent-WTI yayılması ihracat pazarında en aktif olarak kalmaya devam eder. Bu da ABD fiyatlandırmasıyla dünyanın geri kalanı arasındaki farkı temsil eder. Bu fiyat farkı, ABD ham petrolünün Avrupa’ya ihraç edilmesinin kârlı olup olmadığını belirlemede kilit rol oynarr. Uygulamada, fiziksel pazarın çalışma şekli ABD Körfez Kıyısından gelen hafif ham petrolün WTI Cushing yerine Houston (MEH) ya da Midland’daki WTI fiyatlarına göre brent oil’e karşı ihracatı anlamına gelir. Özellikle, MEH ve Midland kendilerini WTI Cushing’e farklılıklar olarak pazarlar. Yatırımcılar genellikle Brent ile ilgili emtia sözleşmelerini riskten korunma amacıyla ya da spekülatif olarak alıp satarlar. Korunma pozisyonu alanlar arasında ham petrol üreten ve pazarlayan şirketlerin yanı sıra rafineriler veya petrolü işleyen diğer kuruluşlar da yer alır. Havayolları gibi yakıta bağımlı sektörlerdeki firmalar için korunma stratejileri de Brent ile ilgili sözleşmelerden yararlanabilir. Diğerleri spot Brent’e dayalı bir endeks kullanabilir. Brent Endeksi, ICE borsasında Brent Future için nakit uzlaşma fiyatını ifade eder. Brent Endeksi, 25 günlük Brent Blend, Forties, Oseberg, Ekofisk (BFOE) piyasasında 600.000 varil ticaretinin ortalama fiyatıdır.

Brent Petrol Tarihçesi

Brent kuzey deniz petrolü denince akla gelen şeydir. Bu büyük Kuzey Denizi yatağı Birleşik Krallık, Norveç, Hollanda, Almanya, Fransa, Danimarka ve Belçika tarafından sınırlandırılmıştır. Aktif petrol sahaları arasında Brent, Forties, Oseberg, Ekofisk ve Ninian sistemleri bulunmaktadır. Bölgede petrol 1959 yılında keşfedilmiş, ancak 1966 yılına kadar sahalarda ticari arama yapılmamıştır. Ticari keşifler 1970’lerde, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) petrol krizinden hemen önce artmış durumdadır. İlk boru Brent petrol hattı taşımacılığı 1975’ten kısa bir süre sonra gerçekleşmiştir. Petrolün yüksek kalitesi, Kuzey Denizi bölgesinin bölgesel istikrarı ve OPEC petrol ambargosu korkuları ile birleşince Kuzey Denizi Brent ham petrolünün üretim maliyetini faydalı hale getirmiştir. Brent petrol fiyat konusunda dünyaya yön vermesi ile ve en kaliteli ana unsur petrol haline gelmesi ile ticaret alanında önemli bir yer sahibi olmuş durumdadır.

Ayrıca Bakınız: Fiat Fiyat Listesi 2022-2023

Oy post

Yorum yapın